GIN精展陶瓷块规55100/GBD
 
   

GIN精展陶瓷块规55100/GBD

具有很高的耐磨性,使用寿命是钢的5-10倍。具有很强的抗腐蚀性,在使用中没有特别的保护和较少的维护。可用于长时间的精密测量。微晶材料制成,经过超精密的表面处理,确保稳定性。受温度系数的影响极小,是其独特的优点。

具有很高的耐磨性,使用寿命是钢的5-10倍。具有很强的抗腐蚀性,在使用中没有特别的保护和较少的维护。可用于长时间的精密测量。微晶材料制成,经过超精密的表面处理,确保稳定性。受温度系数的影响极小,是其独特的优点。                                                                                                                                                                                                                                       单位:mm
订购编号
Order No.
型号
Model
块规总数等级公称尺寸
(mm)
间格
(mm)
块数
55100-32-0GB32D03201.005
1.01-1.09
1.1-1.9
1-10
20,30,50
0.01
0.1
1
-
1
9
9
10
3
55100-32-1GB32D1321
55100-38-0GB38D03801
1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
2-10
20-100

0.01
0.1
1
10
1
1
9
9
9
9
55100-38-1GB38D1381
55100-47-0GB47D04701
1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
2-10
20-100
0.01
0.1
1
10
1
1
19
8
9
9
55100-47-1GB47D1471
55100-87-0GB87D08701.001-1.009
1.01-1.49
0.5-9.5
10-100
0.001
0.01
0.5
10
9
49
19
10
55100-87-1GB87D1871
55100-103-0GB103D010301.005
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
0.01
0.5
25
1
49
49
4
55100-103-1GB103D11031
55100-112-0GB112D011201.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
0.001
0.01
0.5
25
1
9
49
49
4
55100-112-1GB112D11121
在线咨询
在线
咨询