GIN精展不锈钢工具万力52745/DSU80
 
   

GIN精展不锈钢工具万力52745/DSU80

结构紧凑,钳口开闭使用手柄型的工具万力,适合夹持精密的工作物。

材质:SUS440                             平行度:0.003mm/100mm内

硬度:HRC48°-55°                      垂直度:0.003mm/100mm内

结构紧凑,钳口开闭使用手柄型的工具万力,适合夹持精密的工作物。型号
规格DSU80
A170
B70
C62
D30
E32
F40
G0-80
H45
IM6
L82
重量N.W.4.2kg


相关商品

 
在线咨询
在线
咨询