GIN精展不锈钢工具万力52750-20/DSU20、52750-30/DSU30
 
   

GIN精展不锈钢工具万力52750-20/DSU20、52750-30/DSU30

钳口开闭使用手柄型的小型万力,适合夹持小且精密的工作物。

材质:SUS440                             平行度:0.003mm/100mm内

硬度:HRC48°-55°                      垂直度:0.003mm/100mm内

钳口开闭使用手柄型的小型万力,适合夹持小且精密的工作物。型号
规格DSU20DSU30
A7595
B2530
C2835
D1315
E1520
F2020
G0-200-30
H3040
IM4M4
L2020
重量N.W.0.27kg0.65kg

一周热门排行